Dalbyhøj

Bestyrelsen i Dalbyhøj Kogræsserlaug

Formand: Ingeborg Lorenzen

Næstformand: Anne Marie Frantsen 

Kasserer: Torben Andersen

Bestyrelsesmedlem: Per Ole Frantsen

Bestyrelsesmedlem: Marianne Høj


Suppleant: Kim Nielsen

Kogræsserlauget er en forening fra 2010 med op til 40 anparter, som hver især får kød svarende til 1/4 parteret dyr, når sæsonen er slut. Hvis alle anparter er besat, kan du blive skrevet op på venteliste - så kontakter vi dig, når der bliver en ledig anpart.


Herefter betaler du, det kontingent der bliver fastsat af generalforsamlingen - i øjeblikket kr. 3.500,- hvoraf de første 1000 kr. skal betales som depositum senest 1. december året før. Efter aftale med kassereren, kan betalingen opdeles i rater.

 

Medlemmer deltager i arbejdsdage 3 gange om året. Normalt inden at dyrene kommer på græs i foråret, når der skal passes område i juni måned, og inden de skal indfanges i slutningen af sæsonen.

 

Det daglige tilsyn deler vi ligeligt mellem anpartshaverne: 

Vi er 2 anpartshavere, der har ansvaret 1 uge ad gangen 2 - 4 gange i løbet af sæsonen fra april til oktober. Antallet af tilsynsuger afhænger af antallet af anpartshavere.


Omkring november slagtes dyrene, og efterfølgende fordeles kødet mellem anpartshaverne. En anpart svarer til 60-80 kg magert oksekød til fryseren.

 

Vi er medlemmer i en forening, hvor vi hygger os med hinanden og med dyrene og glæder os til, at vi kan hente kødet hos slagteren.Græsarealet er stillet gratis til rådighed af Kerteminde Kommune og Odense Havn for, at vi med vores kvæg kan være med til at pleje og passe naturen på Dalbyhøj.

Hyggebesøg hos de fredelige dyr