Forpligtelser

Forpligtelser


VAGTPLAN FOR TILSYN

 

Et vagthold består af 2 medlemmer. Hvert hold er tildelt 2-4 tilsynsperioder af en 1 uges varighed. Hvert hold skal indbyrdes aftale tilsynet indenfor holdets angivne periode. Sidste dag i perioden skal det næste hold i rækken kontaktes for en mundtlig overlevering.

 

Bytning af vagter

 

Hvis et hold ikke har mulighed for tilsyn i den angivne periode, skal holdet selv finde en afløser. Enten ved at tage kontakt til en af de anpartshavere, som kun har et tilsyn, eller tage kontakt til et andet hold med henblik på at bytte tilsynsperiode. Ved bytning af tilsynsperiode skal bestyrelsen (info@dalbyhoej.dk) have besked om ændringen, da det er vigtigt at vide, hvem der har ansvaret for tilsynet den pågældende uge. Ved ændringer udsendes en revideret tilsynsplan til alle medlemmer.

 

TJEKLISTE VED TILSYN AF DYRENE

 

1.Se til dyrene – er de sunde?

 

Sund:

De spiser! Blanke, ikke rindende øjne (der må godt være lidt væske under øjnene, men der

må ikke være pus i), blank pels, hele ben, nogenlunde tør næse (må godt rinde med ”vand”),

ingen hoste, ingen sår.

 

Usunde:

De spiser ikke! Svedig, hostende, ru-pelset, haltende, betændelse i øjnene, rindende næse

(snot, klar væske er ok), væskende sår.

Dette skal rapporteres direkte til et bestyrelsesmedlem!


2. Kontrollere hegnet

Tjek at alle leddene er lukkede.

Hvis et led er åbent:

-Brug specialnøglen til at slå strømmen fra ved knivafbryderen til leddet.

-Sæt ledhåndtaget på igen.

-Slå strømmen til med specialnøglen.

 

3. Er der strøm i hegnet?

Bestyrelsen sikrer at der er strøm på hegnet (min. 2000 V) ved at måle ét par gange om ugen.


4. Noter i logbogen

I logbogen, som ligger i kassen hos grejboksværten,  skriver i dato og klokkeslæt, hvornår I har været der samt relevante observationer. Husk vigtige observationer skal rapporteres direkte/telefonisk til bestyrelsen.

 

Er det sidste gang i ser til dyrene. Kontakt næste hold og giv dem en opsummering af

situationen.

 

Foder

Vi fodrer ikke som sådan, men lidt hyggefodring øger tilliden og er hyggeligt – giv dig tid! I

grejboksen finder du en sort spand samt noget lokkefoder (korn eller lignende). Ellers er

æbler og gulerødder også godt.

Arbejdsdage 2024


Arbejdsdagene for sæsonen 2024 er blevet vedtaget på generalforsamlingen.


Arbejdsdagene 2024:

5. maj

16. juni

11. august

Alle dage fra kl. 10:00 til ca. 13:00


Opsætning og nedtagning af fangfold i forventes at være i oktober måned.


Lukket Facebookgruppe


Som medlem vil du, såfremt du har faceboook, få adgang til vores lukkede facebookgruppe. I gruppen koordinerer vi arbejdsdage, bytter tilsyn og deler billeder af vores besøg ved dyrene mm.


Er du ikke med i facebookgruppen, men har købt en anpart, kan du søge om adgang ved at klikke på linket herunder.


Link: Dalbyhøj - medlem